QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TẠI NHÀ ĐỐI VỚI TRẺ EM MẮC COVID-19”

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TẠI NHÀ ĐỐI VỚI TRẺ EM MẮC COVID-19” (Ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-BYT ngày 03 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân trân trọng Thông Báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: