GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI

Khoa ngoại bệnh viện đa khoa Thọ Xuân là một khoa lâm sàng trong 17 khoa phòng của bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn Thọ Xuân và các địa phương lân cận.