GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI

Đăng lúc: 13:43:15 21/03/2022 (GMT+7)

Khoa ngoại bệnh viện đa khoa Thọ Xuân là một khoa lâm sàng trong 17 khoa phòng của bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn Thọ Xuân và các địa phương lân cận.

      * Cơ cấu tổ chức, nhân lực và trình độ chuyên môn trong khoa:
   Tổng số nhân lực trong khoa gồm 26 cán bộ nhân viên, trong đó có 02 Bác sỹ CK I, 02 bác sỹ gây mê hồi sức, 02 bác sỹ điều trị, 18 điều dưỡng viên và 02 hộ lý.
   Toàn khoa có 60 giường kế hoạch,trong đó có 66  giường thực kê.

 * Công tác chuyên môn kỹ thuật:
      Để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trên địa bàn huyện nhà và các huyện lân cận. Với sự nỗ lực của lãnh đạo bệnh viện và tập thể khoa ngoại đã và đang thực hiện, phát triển được rất nhiều danh mục kỹ thuật cụ thể như sau: